เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร [ 15 มิ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ของผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังสังกัดเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 9 ก.พ. 2565 ]9
3 เทศบาลตำบลพรรณานคร แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสัตว์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 9 ก.พ. 2565 ]10
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]10
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]12
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ธ.ค. 2564 ]10
7 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 30 ธ.ค. 2564 ]7
8 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผลด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]8
9 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]7
10 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]9
11 สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]8
12 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]11
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]11
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1-4 ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2564 ]10
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประจำปี 2565 รอบ 6เดือน ไตรมาส1-2 [ 31 ต.ค. 2564 ]12
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ต.ค. 2564 ]9
17 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการเข้ารับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2564 ]8
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2564 ]8
19 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]13
20 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5