เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ย. 2566 ]14
2 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]9
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2566 ]40
4 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]64
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]60
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]128
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 7 ธ.ค. 2563 ]129
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 28 พ.ค. 2563 ]126
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]122
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน รอบเดือนตุลาคม 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]122