เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]7
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]6
3 หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานเทศบาล ครังที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]6
4 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร [ 25 ม.ค. 2565 ]8
5 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]6
6 ประกาศผลการลดพลังงานของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 13 ต.ค. 2564 ]7
7 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]6
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของพนักงานเทศบาล 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]7
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]8
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]7
11 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]6
12 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพรรณานคร พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]6
13 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองคลังเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 20 พ.ค. 2564 ]9
14 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในกองช่างเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 20 พ.ค. 2564 ]7
15 คำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสำนักปลัดเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 20 พ.ค. 2564 ]7
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลพรรณานคร 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]7
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 17 พ.ค. 2564 ]6
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวนการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]7
19 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]7
20 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4