เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 6 พ.ย. 2563 ]84
2 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 6 พ.ย. 2563 ]87
3 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]84
4 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ [ 6 พ.ย. 2563 ]87
5 คู่มือเบี้ยเลี้ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 พ.ย. 2563 ]90
6 คู่มือการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]85
7 คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. 2539 [ 6 พ.ย. 2563 ]95
8 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการ [ 6 พ.ย. 2563 ]83
9 คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน [ 6 พ.ย. 2563 ]91
10 การกำหนดสมรรถนะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาแต่งตั้ง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง [ 6 พ.ย. 2563 ]83