เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 5 พ.ย. 2563 ]19
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 [ 29 ก.ย. 2563 ]30
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2655) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 5 ส.ค. 2563 ]22
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 [ 28 พ.ค. 2563 ]27
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 [ 12 พ.ค. 2563 ]22
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 19 มี.ค. 2563 ]21
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 ก.พ. 2563 ]20
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2562 ]22
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]18
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]18
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 6 ส.ค. 2562 ]19
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 2 ส.ค. 2562 ]25
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 31 ต.ค. 2561 ]21
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 แก้ไข ครั้งที่ 2 [ 30 ต.ค. 2561 ]19
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 5 ต.ค. 2561 ]19
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 [ 3 ส.ค. 2561 ]16
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64 เพิ่มเติมฉบับ 2 [ 30 ต.ค. 2560 ]22
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 15 ต.ค. 2560 ]39
19 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 15 ต.ค. 2560 ]16
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 14 ก.ค. 2560 ]19
 
หน้า 1|2