เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพรรณานคร 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]11
2 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน และการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพรรณานคร 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]31
3 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]46
4 ประกาศ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาล เรืี่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]33
5 คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัคิหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ก.พ. 2566 ]35
6 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพรรณานคร 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]33
7 ประกาศ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]34
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เเละขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 17 ต.ค. 2565 ]86
9 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]8
10 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของพนักงานเทศบาล ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2565 ]38
11 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลพรรณานคร ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2565 ]39
12 ประกาศระเบียบการสอบคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2565 ]91
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก [ 12 ก.ย. 2565 ]93
14 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 25 ก.ค. 2565 ]156
15 คำสั่งการแบ่งงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพรรณานคร พ.ศ. 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]67
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]123
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]130
18 หลักเกณ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ของข้าราชการพนักงานเทศบาล ครังที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]138
19 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร [ 25 ม.ค. 2565 ]126
20 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด 2565 [ 13 ต.ค. 2564 ]126
 
หน้า 1|2|3|4|5