เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
งบประมาณประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง