เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางในงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านบะทองใหม่ หมู่12 [ 26 ม.ค. 2566 ]4
2 ราคากลางในงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านม่วงไข่ หมู่1 [ 26 ม.ค. 2566 ]4
3 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านนาหัวช้าง หมู่ 4 [ 16 ธ.ค. 2565 ]11
4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั่น อาจาโร [ 16 ธ.ค. 2565 ]6
5 ราคากลางสร้าง คสล. บ้านเม็ก หมู่7 [ 16 มิ.ย. 2565 ]93
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยวบริเวณพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หมู่ที่4 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 9 มี.ค. 2565 ]81
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร) สายบ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง เสาไฟกึ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร ระยะห่างเสา 35 เมตร จำนวน 58 ต้น เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 14 ธ.ค. 2564 ]82
8 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่4 บ้านนาหัวช้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรรณานคร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 27 ก.ค. 2564 ]87
9 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่9 บ้านหนองทุ่ม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรรณานคร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 9 ก.ค. 2564 ]82
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง7เมตร ยาว195เมตร หนา0.15เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 17 มิ.ย. 2564 ]91
11 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่9 บ้านหนองทุ่ม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรรณานคร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 1 มิ.ย. 2564 ]96
12 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่3 บ้านวังปลาป้อม หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรรณานคร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [ 1 มิ.ย. 2564 ]105