เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]21
2 เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]24
3 เทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]19
4 เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]22
5 เทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]27
6 เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]46
7 ระเบียบเทศบาลตำบลพรรณานคร ว่าด้วยชุมชน พ.ศ.2557 [ 24 มี.ค. 2557 ]20