เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายเวลาดำเดินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 26 ก.พ. 2564 ]18
2 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]15
3 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 1 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]13
4 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 2 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]11
5 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 3 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]11
6 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 4 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]10
7 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 5 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]12
8 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 6 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]11
9 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 7 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]10
10 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 8 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]9
11 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 9 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]11
12 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 10 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]11
13 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 11 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]9
14 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 12 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]9
15 ประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 13 ปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]10
16 ภาษีป้าย [ 5 พ.ย. 2563 ]15
17 ภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 พ.ย. 2563 ]13
18 ประกาศ ภ.ด.ส. พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]16
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]19
20 ประกาศ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่13 ปี2563 [ 5 ม.ค. 2563 ]18
 
หน้า 1|2