เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทุ่ม ม.9 ต.พรรณา [ 16 มี.ค. 2565 ]11
2 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.พรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]9
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคันคลอง L-๔R บ้านโคกชุมพร หมู่ที่ ๘ ตำ บลพรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]10
4 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ ต.พรรณา [ 1 มี.ค. 2565 ]10
5 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่10 [ 28 ก.พ. 2565 ]7
6 ประกาศก่อสร้างถนนคสล. หมู่8 [ 8 ก.พ. 2565 ]6
7 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]7
8 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]7
9 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]8
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร(สายบ้านหนองแวง-ต้นผึ้ง) [ 12 พ.ค. 2564 ]7
11 ร่างประกาศก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร(วัดป่าอุดมสมพร)สายบ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง [ 3 พ.ค. 2564 ]8
12 ร่างประกวดราคาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 12 [ 2 มี.ค. 2564 ]7
13 ร่างประกวดราคาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 11 [ 2 มี.ค. 2564 ]7
14 ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำพิพิธภัณฑ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]6
15 ประกวดราคาแอสฟัลท์ติก [ 1 มี.ค. 2564 ]7
16 เผยแพร่แผนโครงการซ่อมผิวทางแอสฟันติก ม.12 [ 5 ก.พ. 2564 ]6
17 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]7
18 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]9
19 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร [ 3 ก.พ. 2564 ]7
20 ประกวดราคาธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่3 [ 8 ม.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5