เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 พ.ย. 2563 ]24
2 แผนพัฒนาบุคลากร ทต.พรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]22
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 1 ก.ย. 2561 ]20
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 1 ต.ค. 2560 ]22
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) [ 13 ส.ค. 2557 ]19
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557) [ 4 ส.ค. 2554 ]24