เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]3
2 สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]3
3 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]4
4 โครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรม [ 20 ม.ค. 2562 ]5
5 มาตรการการได้ดุลยพินิจ-และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2562 ]5
6 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]7
7 สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]6
8 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]5
9 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]3
10 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 27 ต.ค. 2560 ]4
11 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 1 ธ.ค. 2559 ]7
12 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ปี 2561 [ 29 ก.ย. 2559 ]3