เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบภายใน [ 5 พ.ย. 2563 ]19
2 แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน [ 5 พ.ย. 2563 ]18
3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 [ 5 พ.ย. 2563 ]19
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 [ 5 พ.ย. 2563 ]19
5 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 [ 5 พ.ย. 2563 ]21
6 รูปแบบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 5) [ 5 พ.ย. 2563 ]19
7 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]17
8 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]19
9 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 15 ต.ค. 2559 ]16
10 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]19
11 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]19
12 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]18
13 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 15 ต.ค. 2555 ]20
14 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 15 ต.ค. 2554 ]20
15 แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 15 ต.ค. 2553 ]19