เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาฯ สมัย ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]6
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้งที ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 20 ธ.ค. 2564 ]5
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที ๓ ปี ๒๕๖๔ [ 29 ต.ค. 2564 ]6
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ [ 17 ส.ค. 2564 ]5
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]6
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]5
8 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 64 [ 11 พ.ค. 2564 ]5
9 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ส.ค.63 [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
10 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 พ.ย.63 [ 17 ธ.ค. 2563 ]5
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ [ 25 พ.ย. 2563 ]6
12 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 25 ก.ย.63 [ 2 พ.ย. 2563 ]5
13 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 31 ส.ค. 2563 ]5
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ส.ค. พ.ศ. 2562 [ 15 ส.ค. 2563 ]6
15 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 12 ส.ค. 2563 ]5
16 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]5
17 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 พ.ค. 2563 ]6
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ย. พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2563 ]5
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 16 ก.ย. พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]5
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]5
 
หน้า 1|2