เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง สภา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]0
2 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2566 และสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2566 ]0
3 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]0
4 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]0
5 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]0
6 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]0
7 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 และสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2565 ]0
8 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]0
9 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามาญ ที่ 3 27กันยายน 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]87
10 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 27 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]94
11 คำสั่งอำเภอพรรณานิคมแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร 5 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]95
12 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ครั้งแรก วันที่ 28 มีนาคม 64 [ 28 มี.ค. 2564 ]110
13 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 27 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]84
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]99
15 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]92
16 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 29 มกราคม 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]106