เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง สภา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามาญ ที่ 3 27กันยายน 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]2
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 27 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]18
3 คำสั่งอำเภอพรรณานิคมแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร 5 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]22
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ครั้งแรก วันที่ 28 มีนาคม 64 [ 28 มี.ค. 2564 ]11
5 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 27 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]13
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]11
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]14
8 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 29 มกราคม 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]13