เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

นายผาสุข  สิงห์ขวา


ผู้อำนวยการกองช่าง


 
นายศรนะรามศ์  ทอนรินทร์
นายธานุมาศ ทัศนพงศ์ นางสาววลาพร  สมพมิตร
นายช่างโยธาอาวุโส
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
   
 นายสุรพงษ์  เชื้อคำเพ็ง   นายปริวัฒน์ สมแสน
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วยนายช่างโยธา