เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ประกาศผลการประกวดประกวดแต่งกายผ้าไทยใส่บาตรยามเช้า


นื่องจากเทศบาลตำบลพรรณานคร ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดแต่งกายผ้าไทยใส่บาตรยามเช้าหรือผ้าพื้นเมือง เนื่องในวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11  เพื่อสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย เทศบาลตำบลพรรณานครจึงประกาศผลการประกวดประกวดแต่งกายผ้าไทยใส่บาตรยามเช้า ดังนี้
ประเภทแต่งกายผ้าไทยประเภท ครอบครัว
ได้แก่ครอบครัวของคุณแม่นวลจันทร์ ผลเจริญ (บ้านบะทองใหม่)
ชนะเลิศประเภทแต่งกายผ้าไทยประเภท คู่
ได้แก่คู่ของคุณแม่สมพร (บ้านน้อยโนนจำนงค์) และรางวัลชมเชยจำนวน 3 ทีม
เทศบาลตำบลพรรณานคร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแต่งกายผ้าไทยเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาล

2021-10-21
2021-09-05
2021-08-12
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-16
2021-04-19
2021-04-08