เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ทีมผู้บริหาร ทต.พรรณานคร นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. ออกให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทีมผู้บริหาร ทต.พรรณานคร นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. ออกให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน จากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 บ้านพรรณา ม.2 บ้านหนองทุ่ม ม.9 และบ้านบะทอง ม.5

2021-12-14
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-05
2021-11-29
2021-11-26
2021-11-23
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-19