เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานคร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลพรรณานคร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 ได้จัดเตรียมสถานที่สังเกตุอาการเริ่มป่วย (Local Quaramtine) โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาล

2021-10-21
2021-09-05
2021-08-12
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-16
2021-04-19
2021-04-08