เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานคร/เทศบาลอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับอำเภอพรรณานิคม ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลพรรณานคร/เทศบาลอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับอำเภอพรรณานิคม ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำอูน ในเขตเทศบาลตำบลพรรณานิคมและเทศบาลพรรณานคร.

2021-10-21
2021-09-05
2021-08-12
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-16
2021-04-19
2021-04-08