เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เปิดรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และรับฟังความต้องการ เพื่อจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา กุลอัก ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอพรรณานิคม ประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม เปิดรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน และรับฟังความต้องการ เพื่อจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยการขุดลอกลำน้ำอูน ระยะความยาว1.900 กิโลเมตร     เขตพื้นที่บ้านบะทอง หมู่12 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2021-10-21
2021-09-05
2021-08-12
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-16
2021-04-19
2021-04-08