เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในองค์กร


ว่าที่ ร.ต. วัฒนา กุลอัก ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในองค์กร (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

2021-10-21
2021-09-05
2021-08-12
2021-07-23
2021-07-23
2021-07-20
2021-07-19
2021-07-16
2021-04-19
2021-04-08