เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]36
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]107
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]147
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]122
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 26 ส.ค. 2562 ]127
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]118
7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2560 ]110
8 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]122
9 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]118
10 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 14 ก.ย. 2557 ]117
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 14 ก.ย. 2556 ]112
12 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 14 ก.ย. 2555 ]113
13 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 27 ก.ย. 2554 ]121
14 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [ 14 ก.ย. 2553 ]106