เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
งบประมาณประจำปี


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง