เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2.1
ส่วนที่ 5
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3.2
ส่วนที่ 3.1
ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ