เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ