เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน


นโยบายของนายกเทศมนตรีพรรณานคร แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

นโยบายของนายกเทศมนตรีพรรณานคร แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564    เอกสารประกอบ

นโยบายของนายกเทศมนตรีพรรณานคร แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ