เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ระเบียบต่างๆ


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืีอนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืีอนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืีอนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ