เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]32
2 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]29
3 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการปฏิกูล พ.ศ.2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]24
4 เทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]41
5 เทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]132
6 เทศบัญญัติเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]130
7 เทศบัญญัติเรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]139
8 เทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]131
9 เทศบัญญัติเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]185
10 เทศบัญญัติเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557 [ 27 มี.ค. 2557 ]145
11 ระเบียบเทศบาลตำบลพรรณานคร ว่าด้วยชุมชน พ.ศ.2557 [ 24 มี.ค. 2557 ]135