เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านม่วงไข่ (ห้วยอูนเฒ่า) ม.1 ต.พรรณา [ 30 ม.ค. 2566 ]67
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านบะทอง (หนองแวงลม) ม.12ต.พรรณา [ 30 ม.ค. 2566 ]43
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสรมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนในหมู่บ้านนาหัวช้าง ม.4 ต.พรรณา [ 11 ม.ค. 2566 ]46
4 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม็ก หมู่ ๗ สายทุ่งนาเจริญพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลพรรณา [ 22 ก.ค. 2565 ]119
5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทุ่ม ม.9 ต.พรรณา [ 16 มี.ค. 2565 ]168
6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.พรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]143
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคันคลอง L-๔R บ้านโคกชุมพร หมู่ที่ ๘ ตำ บลพรรณา [ 2 มี.ค. 2565 ]161
8 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่ ต.พรรณา [ 1 มี.ค. 2565 ]131
9 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่10 [ 28 ก.พ. 2565 ]164
10 ประกาศก่อสร้างถนนคสล. หมู่8 [ 8 ก.พ. 2565 ]127
11 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]129
12 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2564 ]129
13 ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]132
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร(สายบ้านหนองแวง-ต้นผึ้ง) [ 12 พ.ค. 2564 ]126
15 ร่างประกาศก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร(วัดป่าอุดมสมพร)สายบ้านหนองแวง-บ้านต้นผึ้ง [ 3 พ.ค. 2564 ]133
16 ร่างประกวดราคาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 12 [ 2 มี.ค. 2564 ]130
17 ร่างประกวดราคาไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ 11 [ 2 มี.ค. 2564 ]124
18 ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำพิพิธภัณฑ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]120
19 ประกวดราคาแอสฟัลท์ติก [ 1 มี.ค. 2564 ]130
20 เผยแพร่แผนโครงการซ่อมผิวทางแอสฟันติก ม.12 [ 5 ก.พ. 2564 ]117
 
หน้า 1|2|3|4|5