เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
แผนงานป้องกันฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 6 พ.ย. 2563 ]146
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 5 พ.ย. 2563 ]137
3 แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2 [ 5 พ.ย. 2563 ]153
4 แบบประวัติสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 5 พ.ย. 2563 ]154
5 รายชื่อสมาชิก อปพร. [ 5 พ.ย. 2563 ]144
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 [ 5 พ.ย. 2563 ]2749
7 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2561 ]141
8 คำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 9 ม.ค. 2560 ]140