เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]44
2 รายงานผลจำนวนผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปี 2566 (ในรอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]40
3 ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานคร เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 23 ม.ค. 2566 ]45
4 คู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ม.ค. 2566 ]45
5 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]38
6 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลพรรณานคร [ 4 ก.พ. 2565 ]138
7 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]131
8 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]130
9 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]139
10 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรรณนคร [ 1 ต.ค. 2563 ]134
11 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลพรรณานคร [ 1 ต.ค. 2563 ]129
12 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]140
13 สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]165
14 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]123
15 โครงการอบรมมาตรฐานจริยธรรม [ 20 ม.ค. 2562 ]128
16 มาตรการการได้ดุลยพินิจ-และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักบริหารการบ้านเมืองที่ดี [ 7 ม.ค. 2562 ]125
17 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ม.ค. 2562 ]127
18 สรุปความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]127
19 รายงานผลจำนวนผู้เข้ารับบริการของเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]132
20 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานปี 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]133
 
หน้า 1|2