เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
กองทุน สป.สช
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลพรรณานคร 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]138
2 คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรรณานคร 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]129
3 แปผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]149
4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรรณานคร ประจำปี 2560 [ 1 เม.ย. 2560 ]125
5 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรรณานคร พ.ศ.2557 [ 1 เม.ย. 2557 ]146
6 ประกาศณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.พ. 2557 ]129
7 ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 19 ก.พ. 2557 ]128