เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง สภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]2
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]4
3 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]24
4 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2566 และสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2566 ]21
5 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]27
6 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]26
7 ประกาศ เรื่องระเบียบสภาเทศบาลฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2665 [ 29 ส.ค. 2565 ]29
8 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]24
9 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]27
10 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]24
11 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 และสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2565 ]28
12 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]29
13 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามาญ ที่ 3 27กันยายน 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]111
14 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 27 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]123
15 คำสั่งอำเภอพรรณานิคมแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร 5 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]121
16 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ครั้งแรก วันที่ 28 มีนาคม 64 [ 28 มี.ค. 2564 ]140
17 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 27 เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]112
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ปี 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]128
19 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]122
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 29 มกราคม 2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]130