เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
ประกาศ/คำสั่ง สภา
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2567 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 [ 29 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกาศ เรื่องแจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]5
3 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]7
4 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 4 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]8
5 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]0
6 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]30
7 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2566 และสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 27 ก.พ. 2566 ]26
8 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]1
9 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]31
10 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]32
11 ประกาศ เรื่องระเบียบสภาเทศบาลฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2665 [ 29 ส.ค. 2565 ]35
12 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]28
13 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]33
14 พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]29
15 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี 2565 และสมัยประชุม สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2565 ]35
16 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]34
17 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามาญ ที่ 3 27กันยายน 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]118
18 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ 27 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]131
19 คำสั่งอำเภอพรรณานิคมแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร 5 พฤษภาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]128
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ครั้งแรก วันที่ 28 มีนาคม 64 [ 28 มี.ค. 2564 ]147
 
หน้า 1|2