เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ที่ทำการเทศบาลตำบล

 

แผนที่เทศบาลตำบลพรรณานคร  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 
 
      
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 E-mail
admin@pnk.go.th
 
 
Pnk_phanna@hotmail.com
 

Saraban_05470411@dla.go.th

ติดต่อสำนักงาน
0-4277-9172
 
โทรสาร (Fax)
0-4277-9172
 
 
 
 
ที่อยู่
เทศบาลตำบลพรรณานคร หมู่ 2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร 47130