เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ช่องทาการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ Online
เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


ข้อมูลผู้ร้องเรียนการทุจริต (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)

ร้องเรียนการทุจริต
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงานสังกัด
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
อีเมล์
มือถือ
ที่ทำงาน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงานสังกัด
****รายละเอียดการร้องเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย