เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และการพาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และการพาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เทศบาลตำบลพรรณานครได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสร้างขวัญกำลังใจ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ในเขตตำบลพรรณา

2024-06-26
2024-06-26
2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12