เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีด ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกชุมพร หมู่ที่ 8


วันที่ 4 เม.ย. 2567 นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารรวมทั้งกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีด ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกชุมพร หมู่ที่ 8 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22