เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ในการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1


วันที่ 4 เม.ย. 2567 นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารรวมทั้งกองช่าง ลงพื้นที่ในการมีส่วนร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังสกลนคร

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22