เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


ประชุมการมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 2094 ตอน พรรณานิคม-ผาอินทาร์


วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 ประชุมการมีส่วนร่วม โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนพรรณานิคม - ผาอินทร์  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองอ้อ หมู่ 13 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22