เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานคร ดำเนินงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร


วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลพรรณานคร ดำเนินงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรรณานคร โดยมีกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล กิจกรรมสำหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) ทั้งนี้ ธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลพรรณานคร ปัจจุบันมีกำหนดออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกๆ 2 เดือน ทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลพรรณา
#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22