เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


วันที่ 5 -6 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลพรรณานคร ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 13 หมู่บ้าน ในตำบลพรรณา ตามนโยบาย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


เทศบาลตำบลพรรณานคร ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทั้ง 13 หมู่บ้าน ในตำบลพรรณา ตามนโยบาย 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ  โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
ทั้งนี้ ธนาคารขยะมีกำหนดออกรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกๆ 2 เดือน

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22