เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 เทศบาลตำบลพรรณานคร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกฯ ทั้ง 13


คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 เทศบาลตำบลพรรณานคร  ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกฯ ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำลพรรณา เพื่อเตรียมการรับการทวนสอบข้อมูลในการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22