เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลพรรณานคร เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร และรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติฯ


วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา กุลอัก ปลัดเทศบาลตำบลพรรณานคร เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสกลนคร และรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับผ่านดีเยี่ยม โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

2024-06-11
2024-05-31
2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22