เทศบาลตำบลพรรณานคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร : www.pnk.go.th
 
 
 


งานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยร่วมใจสืบสานประเพณีไทย งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ


วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพรรณานคร  งานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยร่วมใจสืบสานประเพณีไทย งานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยนายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาหนองทุ่ม บ้านหนองอ้อ

2024-05-13
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-02
2024-03-13
2024-03-12
2024-02-07
2024-01-22
2024-01-19
2023-12-08